Projecten

Het succes en de duurzaamheid van de kleine ontwikkeling vee project van SWW-Muhoza, hangt sterk af van:

 • De beschikbaarheid en de prestaties van dieren
 • zeer productieve (elke 4-5 jaren moeten de dieren vervangen worden)
 • veterinaire zorg
 • de beschikbaarheid van veterinaire producten en diensten, evenals een aanvulling op dierlijk voedsel.

In een tweede stap zouden de activiteiten worden uitgebreid tot andere dorpen in de Noord-West provincie met een vergelijkbare sociaaleconomische karakteristieke district waaronder Musanze.

Om aan deze behoeften te kunnen voldoen hebben we besloten om het project van de vereniging TURWANEKUBUTAKA te ondersteunen. Zij zijn een steunpunt voor ondernemers in Rwanda door het uitreiken van Microkredieten aan weduwen en wezen.

De vereniging TURWANEKUBUTAKA ondersteunt de Weduwen en Wezen waar ook SWW-Muhoza zich hard voor maakt met de volgende punten:

 • Zorg voor gekruiste dieren met “Large White” ras beter productief en snel groei;
 • Hulp om in te slaan met varkensvoer en veterinaire producten;
 • Zorg voor de beroepsopleiding;
 • Verbetering van het systeem van de landbouw de dierlijke productie (levende dieren, vlees) meer te koop;
 • Hulp bij handel brengen van vlees en dierlijke producten;
 • Hulp om mest te produceren en landbouwproductie te verbeteren.
 • via microkredieten Weduwen en wezen – Varken veeteelt
 • via microkredieten Weduwen en wezen – Runderen veeteelt
 • Milieu beschermen:  Bebossing en herbebossingen- Biogas popularisering