Visie en Missie

Bijdrage leveren aan het tot stand komen van gelijke kansen voor iedereen, om op die manier de kans te vergroten dat sociale conflicten worden voorkomen. Dit zal dan weer bijdragen tot vrede en de verzoening van Rwanda en de landen van de Grote Meren; het bevorderen van het opbouwen van een betere toekomst, ondanks de nachtmerries die wezen en weduwen beleefd hebben.