Wie zijn wij

S.W.W-Muhoza is een stichting die officieel is opgericht op 22 september 2008 hier in Nederland.

Vrede is de basis van een duurzame ontwikkeling. Zonder vrede is er geen ontwikkeling.
In overeenstemming met resolutie 1325 van de Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 (UNSCR 1325) waarin wordt aanbevolen “verhoogde vertegenwoordiging op alle niveaus van besluitvorming in de preventie, beheersing en oplossing van conflicten, opleiding over gender en HIV / aids voor het personeel van de vrede, de ondersteuning voor de vrede initiatieven van lokale groepen van vrouwen en de bescherming van vrouwen en meisjes geconfronteerd met geweld van mannen “, is de volledige uitvoering van resolutie 1325 door alle actoren essentieel. Er is behoefte aan een concrete start van operationele acties voor vrouwenorganisaties. Daarom hebben we een stichting opgericht om ons speciaal in te zetten voor deze kwetsbare groepen: de weduwen en wezen. De stichting zal bijdragen tot een grotere gelijkheid van kansen, het voorkomen van sociale conflicten en vrede en verzoening in Rwanda en de Grote Meren.

Positief effect door te investeren in Vrouwen

Ondanks afspraken wereldwijd over de rechten, kansen en veiligheid van vrouwen en meisjes, is de vooruitgang op dit terrein gering en is er op veel plaatsen nog steeds sprake van sekse ongelijkheid. Er is aangetoond dat investeringen in vrouwen een positief effect hebben op economische groei, veiligheid en politieke stabiliteit.

Terwijl Rwanda een land is met veel vrouwen in de regering, moet de vrouw haar positie in het algemeen nog verbeteren in verschillende gebieden.?

Door de oorlog in Rwanda leven zonder gezinshoofd

De oorlog die Rwanda sinds 1990 gekend heeft, de Rwandese genocide en de opstanden die naar aanleiding daarvan ontstonden, zijn heel veel Rwandese burgers in droevigheid achtergelaten. Vele gezinnen zijn vernietigd door de genocide. Naast de traumatiserende ervaringen bevinden vrouwen en jonge kinderen zich plotseling zonder de gezinshoofden in een individualistische wereld, waarin zij genade noch solidariteit tegenkomen. Vele kinderen zijn van hun wortels losgeslagen en zijn aan het dwalen. Ze kunnen niet meer van hun rechten gebruik maken; in het bijzonder primaire rechten op onderwijs en gezondheidszorg, en worden zo slachtoffers van AIDS en andere ziekten die de kwetsbare groepen treffen. Zo zien gehele generaties zichzelf geslachtofferd worden. Zij bevinden zich in dergelijke situaties van armoede, waarin zij een marginaal bestaan leiden, die de oorzaak vormt van de cyclische conflicten.

SWW Muhoza, omdat we weten wat er gebeurd is

Denkend aan al deze ellende, zijn wij, een groep vrouwen en meisjes die deze ontberingen zelf hebben meegemaakt, ons er van bewust geworden hoe bevoorrecht wij zijn met het feit, dat wij op dit moment in betrekkelijke rust kunnen leven. Leven in betrekkelijke rust en veiligheid en net doen alsof er niets aan de hand is, is voor ons geen optie. Daarom hebben wij een stichting opgericht om hulp te bieden aan de twee meest kwetsbare groepen; de weduwen en wezen..