Runderen Veeteelt

Met melk-koeproductie, zullen de runderen een aanzienlijke impact hebben op de verspreiding van verbeterd vee, dekking van dierlijke eiwitten en calcium.Wij hebben voor Veeteelt voor runderen in de stalling gekozen om de weduwen te helpen met hun mest productie voor de bevruchting, hun voedselproductie en inkomsten te verbeteren door de verkoop van de dierlijke bijproducten.