Doelgroep(en) van SWW Muhoza

De doelgroepen zijn vooral weduwen en wezen in Rwanda en rondom de Grote Meren in centraal Afrika. Weduwen en wezen die het hoofd van hun gezinnen zijn, zullen voorrang krijgen. Sommige kinderen kunnen helaas geen onderwijs volgen vanwege het gebrek aan onderwijsmateriaal en de vaak te hoge reiskosten. Ze hebben dus een helpende hand nodig op dat gebied.

Hulp bieden hun inkomen te verhogen

Ook gebrek aan geld om de medische kosten te betalen leidt ertoe, dat ze geen toegang hebben tot de nodige medische zorg, waardoor sommigen hun studie niet kunnen afmaken. Door deze gezinnen financieel te steunen en door bij te dragen aan het verhogen van hun inkomen, helpen wij hen om wat geld over te houden voor de nodige medische zorg.

De stichting heeft tot doel om de kwetsbare groepen, die nog geen hulp aangeboden krijgen, maar wel aan hun lot zijn overgelaten, te helpen om hun positie in de samenleving te verbeteren.