Wat kunt u doen?

In Rwanda bestaat en groot deel van de meest kwetsbare mensen uit weduwen en wezen. Veel van hen leven in armoede, wat leidt tot een tekort aan medisch hulp en educatie. Zij hebben uw hulp nodig om zelfvoorzienend te worden en uit armoede te komen.

Vergroten van ons bereik door uw steun

MAATREGELEN TER VERDUURZAMING VAN DE ONDERNEMING: Onze lange termijn ontwikkelingsplan is:

 • Drinkwatervoorziening en elektrificatie
 • De elektrische molen te installeren ;
 • Doorgaan met trainingsondersteuning, kennisuitwisseling via de landbouwbeurs, competitie en veldbezoeken;
 • Verbetering van de garantiefonds en de solidariteit tussen boeren;
 • Opbouwcapaciteit en spaarvermogen verhogen;
 • Stimuleren om biogas te gebruiken voor het koken in plaats van het gebruik van brandhout, dit zal het milieu en het ecosysteem behouden. Hoewel weinig mensen hierover nadenken, zijn er veel problemen in verband met gebrek aan hout voor het koken en de bouw, met gevolgen voor het milieu.

ACHTERGOND

 1. Sinds 2011, was het project bedoeld om weduwen en wezen te helpen om hun omzet te verhogen, vooral om de school- en gezondheidskosten te kunnen betalen. Daarnaast was het gericht op het verbeteren van voeding.
 2. Dankzij de financiering van verschillende donoren in de twee fasen (2011-2013) gaven  wij  aan vrouwen 10 varkens en 6 koeien.
 3. Elk varken begunstigde is vastbesloten om 3 biggen terug te geven binnen 3 jaar, terwijl de ontvanger van koeien een kalf  gaf aan een andere vrouw.
 4. Werkelijk hebben wij 43 families begunstigd waren met varkens, en 13 families begunstigd met koeien. Met andere woorden, is was er in 5 jaar een verdubbeling van koeien en 4 keer meer varkens. SWW heeft daarnaast ook de begunstigden geholpen met het bouwen van stallen.
 5. Voor duurzaamheid, hebben de boeren een solidariteitsfonds opgericht; zo kunnen ze krediet voor veeteelt verlenen aan andere landbouwers.
 6. De microkrediet project eindigde in 2013. Sinds 2014 is SWW-Muhoza doorgegaan met de ondersteuning aan boeren, omdat fokvarkens elk 3 jaar vernieuwd dienen te zijn. Daarom hebben we geholpen om een ondersteunende eenheid voor de varkenshouderij (CAT=Centre d’Appui Technique) op te zetten voor de verspreiding van verbeterde rassen “Large White”.

Huidige problemen voor Weduwen en Wezen

Momenteel hebben de Weduwen en Wezen het zwaar om hun inkomen te verhogen:

 1. Vrouwen/weduwen in prioriteit bevoordelen in hun steun: 77% van de hoofden van de huishoudens, 65% van alle begunstigden.
 2. Economische effecten genereren dat kinderen kunnen profiteren: 65% van de begunstigden met 32% onder de 15 jaar oud.
 3. Agricultural Competitie (veeteelt beurs/Field training days) wordt jaarlijks georganiseerd om de beste boeren te kunnen stimuleren met premies.
 4. Tijdens de training en workshops is gebleken dat veevoer en water transportkosten de belangrijkste kostenposten zijn. Als boeren een aantal grondstoffen produceren, zal de molen en de watertoevoer een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van deze kosten. Bovendien is de productie van verschillende meelsoorten ook een mogelijkheid om voeding van een kind te verbeteren.

Steun SWW Muhoza met uw gift

Wij gaan met fundraising en fondswerving door  voor activiteiten die nog niet klaar zijn.

Dat is  elektriciteit en water instellingen. Als gevolg van de elektrificatie van de regio, het project blijft middelen mobiliseren voor de molen en de beschutting daarvan, evenals de watervoorziening.

Recente schattingen van de updates zijn:

 1. Elektrificatie: € 6600
 • Molen : 3250
 • Molenschuilkelder met elektrische installatie: 3350
 1. Watervoorziening naar dorpen (+/- 470 families =+/- 3500personen) : € 3.400
 • Bijdrage van begunstigden 670
 • Professionele werken en de materialen 2730

SWW-Muhoza heeft dus € 10.000 nodig om deze investeringen te kunnen realiseren. Dat is een investering voor 1euro/p.p. voor water en 2 euro/p.p. voor elektriciteit en de molen.

Wij hebben een opgebouwde reserve van € 6.400, waarvan € 2.000 voor de productie van biggetjes en voortgezet onderwijs te kunnen ondersteunen. Van het beschikbare € 4.400, zal in 2016 een bedrag €  3.400 worden toegekend voor de watervoorziening omdat het werk al vergevorderd is.

Het beschikbare saldo is € 1400 . Wij gaan door met zoeken voor € 5.200 uit donors gelden.

Door uw steun aan ons, kunnen wij nog meer Weduwen en Wezen helpen. Dit helpt de economie van Rwanda! Doneer nu!